http://www.yasinee.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

Home

Car Rent / Driver

Tour / Sightseeing

Airport Transfer

Payment

รถตู้ให้เช่าพร้อมคนขับ

รถตู้ให้เช่าพร้อมคนขับ (INBOUND TOUR)


บริษัทญาศิณีจำกัด ได้เปิดให้บริการเช่ารถตู้ ทั้งแบบไม่รวมค่าน้ำมัน เพื่อให้ผู้เช่ารถสามารถควบคุมงบประมาณด้วยตัวเองตามค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง และแบบรวมค่าน้ำมัน (เหมาเป็นเที่ยว)


ประเภทของการให้บริการ :


* เพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแบบครอบครัว และแบบหมู่คณะ

* เพื่อธุรกิจ เช่นการรับส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานตามโรงงาน หรือ การรับส่งพนักงานบริษัทไปประชุมสัมมนาต่างจังหวัด


ประเภทของยานพาหนะ :


* รถตู้ทันสมัย รุ่นล่าสุด TOYOTA COMMUTER สภาพใหม่

* เครื่องยนต์ 2700 C.C ประหยัดมากกว่าเครื่องยนต์ดีเซล เพราะใช้กาซ LPG สลับกับเบนซิน

* ตกแต่งภายในแบบ VIP รวมทั้งอุปกรณ์บันเทิง : CD, VCD, DVD และ ช่อง ฟรี TV

* ความจุของผู้โดยสาร : 9 ที่นั่ง (ไม่รวมคนขับ) ภายในกว้างขวาง นั่งสบายด้วยเบาะหนัง

* สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์, มือถือ เพื่อสะดวกต่อการทำงานตลอดการเดินทาง

* ประกันอุบัติเหตุชั้นหนึ่งตลอดการเดินทาง


พนักงานขับรถ :


* ได้รับการอบรมมาอย่างดี ทางบริษัทฯเน้นเรื่องการให้บริการ, ตรงต่อเวลา, ชำนาญเส้นทาง, ปฏิบัติการกฏจราจร และความปลอดภัยของผู้โดยสาร

* มีสุขภาพดี มีสุขอนามัยที่ดี ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ตลอดระยะเวลาเดินทาง

* สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เพื่อต้อนรับอาเซียน ASEAN


เงื่อนไขการให้บริการ :


1. จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 9 ท่าน ต่อรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน

2. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นบนรถโดยเด็ดขาด

3. ผู้้โดยสารทุกท่าน ห้ามดื่มสุรา หรือ ของมึนเมาทุกชนิด และห้ามสูบบุหรี่ภายในรถโดยเด็ดขาด

4. ห้ามนำสิ่งเสพติดหรือสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถโดยเด็ดขาด หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือ สงสัยว่ามี พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นภายในรถ

5. พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ

6. พนักงานจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารในรถ เป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่ จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอัตราค่าเช่ารถพร้อมคนขับ :


แบบที่ 1. ไม่รวมค่าน้ำมัน, ราคา 2,800 บาท/วัน

* ในวันเริ่มออกเดินทาง บริษัทฯ จะเติมน้ำมันและกาซ LPG เต็มถังให้กับลูกค้า(ผู้้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้) การเติมน้ำมัน และ/หรือ กาซ LPG ในครั้งต่อ ๆ ไป ระหว่างการเดินทางผู้เช่ารถจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และกรุณาเติมน้ำมันและกาซ LPG ให้เต็มถังเมื่อเสร็จงานและถึงจุดหมายปลายทาง

* ค่าจอดรถ, ค่าผ่านทาง (ทางด่วน) และการนำรถเข้าสถานที่ต่าง ๆ ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

* ค่าที่พักค้างคืน (ถ้าเดินทางไปต่างจังหวัด) ผู้เช่ารถเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ที่เห็นตามสมควร


แบบที่ 2. คิดราคาต่อเที่ยว

* ใช้ในกรณีที่ต้องการให้ไปส่งหรือไปรับกลับ มีจุดหมายปลายทาง กำหนดเวลา และเส้นทางการเดินทางที่แน่นอน (พนักงานขับรถ จะไม่ออกนอกเส้นทางที่กำหนด)

* ราคานี้จะรวมทั้งค่าน้ำมันรถ, ค่าที่จอดรถ, ค่าผ่านทาง(ทางด่วน) เรียบร้อยแล้ว

* นอกเหนือจากที่ตกลง ผู้เช่ารถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย


ปลายทาง

ราคาต่อเที่ยว

   จากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปในเมือง

    1,600 บาท

   จากในเมือง ไปสนามบินสุวรรณภูมิ

    1,600 บาท

   จากกรุงเทพฯ หรือจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปพัทยา

    2,500 บาท

   จากกรุงเทพฯ หรือจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปหัวหิน

    4,000 บาท

   จากกรุงเทพฯ หรือจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปชะอำ

    3,500 บาท

   จากกรุงเทพฯ หรือจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปอยุธยา 

    2,500 บาท

   จากกรุงเทพฯ หรือจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปที่อื่นๆ

    ราคาต่อรองกันได้ 


* สำหรับการเหมาเที่ยวเป็นวัน ตามสถานที่ต่างๆแบบเหมาเป็นวัน (รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถแล้ว) ช่วง 8.00 น. - 17.00 น. กรุณาดูรายละเอียดได้ที่ Thailand Private Tour

เงื่อนไขการเช่ารถตู้ :


* อัตราค่าเช่ารถ TOYOTA COMMUTER และคนขับรถ, วันละ 2,800 บาท

* การคิดเวลาเช่า ปกติรถจะออกบริษัท 8.00 น. เดินทางไปถึงที่พักของลูกค้า เวลา 9.00 น. บริการลูกค้าจนถึงเวลา 17.00 น. นับเป็น 1 วัน

* เกินกว่านั้นคิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 150 บาท แต่ต้องไม่เกินเวลา 24.00 น. เพื่อให้คนขับรถได้พักผ่อน เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

* การออกเดินทางกลางคืน ไปถึงจุดหมายตอนเช้า พนักงานต้องได้พักเมื่อถึงจุดหมาย อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางต่อไป เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาไม่เกินวันละ 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องได้พักผ่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าวันละ 6 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางต่อไปขั้นตอนการจองรถตู้ :


1) ผู้เช่ารถจะต้องมีการวางเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน, ในวงเงิน 1,000 บาท ต่อ การเช่า 1 วัน จึงจะถือว่าได้มีการจองรถอย่างสมบูรณ์, การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กระทำโดยโอนผ่านธนาคาร หรือผ่านตู้ ATM ไปที่ :


ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี

ประเภทบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

อาคารไซเบอร์เวิร์ล ถนนรัชดาภิเษก

468-024293-7

นางญาศิณี ธงสิบเจ็ด

กระแสรายวัน

ธนาคารกสิกรไทย

สยามสแควร์

026-288885-1

นางญาศิณี ธงสิบเจ็ด

ออมทรัพย์


หลังจากโอนเงินแล้ว โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน และกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินมาที่บริษัทฯ ไปที่ yasineecompany@gmail.com การไม่วางเงินมัดจำล่วงหน้าตามกำหนดข้างต้น อาจเป็นเหตุให้บริษัทสามารถบอกเลิกการเดินทางได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


2) ส่วนที่เหลือจ่ายหลังจากเดินทางกลับเรียบร้อยแล้ว


3) ส่งแผนที่และจุดรับ, โปรแกรมการเดินทางโดยส่งทางอีเมล์

ติดต่อโดยตรงได้ที่ :


คุณญาศิณี ธงสิบเจ็ด

โทรศัพท์มือถือ : 080-160-3000

E-mail : yasineecompany@gmail.com

บันทึก

view
view